Intelligent Informationshantering powered by M-Files

Få tillgång, hantera och säkra all information och samtliga dokument i ett system, oavsett var de lagras.

Automatisera era processer och förbättra både samarbete och produktivitet i hela företaget.

Vi på Svedok levererar informationshanteringssystem med M-Files som plattform i hela Sverige. 

Plattformen gör det möjligt att bygga in funktioner för just era processer

Nedan ser ni exempel på några av de funktionsstöd som vi byggt hos våra kunder förutom den inbyggda funktionen för

dokumenthantering.

  • Verksamhetsledningssystem 

  • Orderhantering

  • Projekthantering

  • Reklamationshantering

  • Avvikelsehantering

  • Offerthantering

  • Ärendehantering 

  • CRM

  • HR Processer

Kontakta oss för mer information.

 

 

Vi har även några konceptuella M-Files valv

Projektvalvet

För er som arbetar i projekt och vill hantera era projektprocesser och dokument.

Advokatvalvet

För dig som arbetar med juridik och behöver ett kraftfullt heltäckande verktyg för att ha kontroll på ärenden, dokument och klienter.

~

Kvalitetsvalvet

För dig som vill få kontroll på processer och rutiner runt kvalité. 

 

Vi anpassar M-Files för dina processer och effektiviserar dem!

Ta vilken av era processer som helst och Svedok kan effektivisera och dem med hjälp av M-Files inbyggda arbetsflödesmotor.        Från reklamationsprocesser till onboardingprocesser för nyanställda.

   

Dataanalys

Få stöd i att behandla data i olika former med hjälp av Exceldrivna program utvecklade för just din verksamhet och kopplade till ert  M-Files Valv eller andra datakällor.

Att hitta och skapa information ska vara enkelt och effektivt – det vill vi gärna bidra till!

Kontakta oss på svedok så visar vi gärna våra idéer kring informationshantering. 

"Att få informationen precis när jag behöver den är det bästa som hänt oss"

– M-Files Kund

 

Jesper Johansson

M-Files Konsult

jesper@svedok.se

Tel. 0760 45 55 23 

 

 

Jonas Jonsson

M-Files Konsult

jonas@svedok.se

Tel. 0760 40 35 55 

 

Svensk Dokumenthantering AB

Smedjegatan 9

392 39 Kalmar

+46 (0)480 275 20

info@svedok.se