Integritetspolicy

Uppgifter om dig är något som vi på Svedok behandlar med största varsamhet. Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (”GDPR” General Data Protection Regulation) i kraft. Den nya lagen ersätter tidigare personuppgiftslag och innebär ett stärkt skydd för dina personuppgifter och dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling.

Vad är en personuppgift? Det är en uppgift som identifierar dig som person. Det kan vara ditt namn, din adress, ditt personnummer eller bild på dig. Det finns flera andra uppgifter som också klassas som personuppgifter.

Användande av personuppgifter

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. På denna webbplats sparar vi informationen för att kunna kontakta er för att dema våra tjänster och produkter. Du kan vara säker på att vi inte skickar dina uppgifter vidare till tredje part.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Dina rättigheter

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se

Hos Integritetsskyddsmyndigheten hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter. Du kan även läsa mer om dataskyddsförordningen här: Europeiska kommissionen – Medborgares rättigheter