M-Files – en enkel guide

M-Files skapar unika möjligheter att hantera information genom lösningar som skiljer skiljer sig helt från andra Informationshanteringssystem.

M-Files tillgängliggör, åskådliggör och strukturerar. Vill du ha en enklare vardag?
Låt oss hjälpa dig med just din M-Files lösning!

Vad betyder då en M-Files lösning i praktiken?
Jo, att arbetsflöden blir enklare!

Med hjälp av M-Files kan du nämligen få tillgång till alla relaterade objekt i ett visst projekt endast genom att du hittar ETT dokument. Det sparar både tid och energi för medarbetare i din organisation.

  • M-Files gör det enklare och snabbare att hitta dokument än i traditionella, mappbaserade lösningar!
  • M-Files ser till att du alltid hittar den senaste versionen av dokument, samtidigt som du ser tidigare versioner.
  • M-Files tilldelar rätt personer i organisationen rätt behörighet för ett smidigt, enkelt och effektivt flöde.

Som kund till oss kommer du att upptäcker att det går enkelt och smidigt att hantera i stort sett vilken information som helst med hjälp av M-Files.

Intressant? Välkommen att kontakta oss så tar vi oss fram till en lösning som passar er gemensamt!

M-Files – Hur funkar det?

M-Files skiljer sig från andra dokumenthanteringssystem genom att det använder metadata. Metadatan gör det möjligt att ordna dokument, information och processer efter vad de tillhör och inte efter var det finns lagrat. På så sätt slipper du dubbletter av innehåll och användarna behöver aldrig tvivla på att de har hittat rätt, eller om det verkligen är den senaste versionen.

M-Files kan skapa objekt, kring kunder, leverantörer, medarbetare eller vad du önskar från exempelvis ert affärssystem. Det betyder att du slipper dubbelregistrera information och inget riskerar att tappas bort eller gå förlorat.

Behörighetsinställningarna i M-Files är även de metadatadrivna och dynamiska. Det betyder att du kan styra behörigheterna kring till exempel ett projekt hela vägen ned till projektrelaterade
dokument.

Låt oss ta ett exempel

Tänk dig att du har ett större projekt med en projektledare och flera medlemmar. Då kan M-Files hämta projektledaren och medlemmarnas användarkonton från projektet och ge dem de behörigheter som krävs, dels till projektet men även till de dokument som har en relation till dem och till det projektet, säkert och smidigt.

I M-Files kan du dessutom automatiskt få ett eller flera grundprojektdokument skapade utifrån mallar som du smidigt skapar själv. Dokumenten som skapas kan innehålla information om projektet som till exempel projektets id, vem som är kunden och vem som är projektledare.

Möjligheterna är oändliga!
Kontakta oss gärna för en demo.
Alla kontaktuppgifter hittar du här

Svedok – Återförsäljare av M-Files i Sverige