Om Svedok

Svensk Dokumenthantering AB eller Svedok som vi kallar oss grundades av Jonas och Jesper 2015 och har sedan dess fått möjligheten att hjälpa tusentals användare med sin informationshantering.

Jonas och Jesper har en gedigen bakgrund inom dokument och informationshantering. De började tidigt med att digitalisera dokument, flöden och processer.  Det har gett dem en gedigen erfarenhet och kunskap inom området. De har också en bred kunskap om ett företags olika processer vilket är viktigt för resultatet i ett projekt.

Stefan har breda kunskaper inom ekonomi och kundrelationer, han är navet i Svedoks kundrelationer och ser till att alla är våra kunder är nöjda och glada.

”Att hjälpa våra kunder är det roligaste vi vet. Känslan är magisk när användarna skiner upp och inser hur mycket våra lösningar faktiskt hjälper dem i vardagen.”

Vill du också skina upp? Börja med att…

Vi på Svedok har sedan 2015 levererat informationshanteringsplattformen M-Files till kunder över hela Sverige.  Plattformen gör det möjligt att bygga in funktioner för just era processer. 

Verksamhetsledningssystem

Orderhantering

Projekthantering

Reklamationshantering

Avvikelsehantering

Offerthantering

Ärendehantering 

CRM

HR Processer

Avtalshantering